• 📦 Fri frakt vid order över 850:-
  • Fler än 150 000 nöjda kunder
  • Fri expertrådgivning
  • 🚚 Leverans inom 1-2 dagar
  • Europas största utbud av golfbollar
Till kassan (0)

Integritetspolicy


Allmän information

I denna integritetspolicy beskrivs Out of Bounds Sweden ABs behandling av personuppgifter och hur uppgifterna används.

Out of Bounds erbjuder golfutrustning till försäljning via e-handel och i fysisk golfbutik i Mölndal. Vi tillhandahåller också rådgivning och svarar på frågor som skickas in via webbplatsen och mejl. Vi hanterar även arbetsansökningar som skickas in till oss via mejl.

Om du utnyttjar våra tjänster står vi som personuppgiftsansvarig.


Definitioner och förklaringar

En personuppgift är en form av upplysning som avser en identifierad, eller identifierbar person. Upplysningar som indirekt kan leda till att en person blir identifierad utgör därmed personuppgifter.

En behandling definieras i sammanhanget som en åtgärd, eller serie av åtgärder beträffande personuppgifter. Det innebär att när vi samlar, registrerar, bearbetar, strukturerar, överför, ändrar, lagrar eller liknande åtgärder så behandlas personuppgifter.

När vi behandlar personuppgifter har vi alltid ett ändamål och en eller flera rättsliga grunder som behandlingen stödjer sig på.

Under behandling av dina personuppgifter har du rättigheter. Det ger dig bland annat möjlighet till insyn och i viss mån påverka vad som händer med dina personuppgifter.


Personuppgifter vi samlar in och använder

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på vilken kontakt som förs med oss. Det vanligaste är att du tillhandhåller oss med uppgifter genom att du köper golfutrustning av oss och ingår ett köpeavtal. Vi samlar också in uppgifter genom exempelvis mejl, olika formulär på webbplatsen eller vid besök i våra lokaler. I vissa fall får vi uppgifter från tredjeman eller genom användning av teknik som cookies.

Uppgifternas omfattning beror huvudsakligen på vad du tillhandahållit oss. Som utgångspunkt rör det sig främst om personuppgifter och information i samband med ett köp eller när du ställer frågor till oss på webbplatsen. För att du ska kunna genomföra ett köp kommer vi att behöva uppgifter som är nödvändiga för att ta emot betalning, kontrollera din ålder och fullgöra leveransen av dina köpta produkter.

Out of Bounds Sweden AB använder och behöver använda insamlade uppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet och utföra våra tjänster. Det ger oss möjlighet att förbättra våra tjänster och dina upplevelser. Dina uppgifter används för att vi ska kunna kommunicera med dig och ge dig relevanta erbjudanden.

Uppgifterna kan också komma att användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Behandlingen sker då i syfte att utveckla och analysera verksamheten som på grundval stödjer sig på vårt berättigade intresse att utvärdera och effektivisera våra tjänster, samt utbilda vår personal.

Som stöd för behandlingen använder vi oss av olika grunder. Det vanligaste är att vi har ett köpeavtal. För de fall uppgifterna behandlas i syfte med att utveckla, analysera och marknadsföra verksamheten har vi ett berättigat intresse av att kontinuerlig anpassa våra tjänster efter dagens behov.


Cookies

Out of Bounds Sweden AB använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet). Dessa placeras hos alla besökare tillåter lagring av cookies på sin dator eller enhet. Cookies använder vi för att tillhandahålla och anpassa webbplatsen efter dina önskemål. Med hjälp av cookies kan vi bland annat spara dina produkter i varukorgen, analysera webbplatsens prestanda och ge dig riktad marknadsföring. Vill du neka till cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Vi använder kakor både från första och tredje part i syfte att samla in statistik och användardata i aggregerad och individuell form i analyser för att optimera webbplatsen och visa dig relevant marknadsföringsmaterial. Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är intresseavvägning.


Så länge sparar vi dina personuppgifter

Out of Bounds sparar personuppgifter till dess att ändamålet till varför de samlats in är uppfyllt. Som huvudregel innebär det att information tas bort inom en skälig tid efter den senaste kontakten. Föreligger det ett berättigat intresse av att spara uppgifterna görs en intresseavvägning till vilken det ingår en bedömning om uppgifterna kan anonymiseras.

Vidare gäller en arkiveringsskyldighet enligt lag för uppgifter som ingått i ett köp eller som underlag i bokföringen. Har du skickat in en arbetsansökan sparas dina uppgifter i två år från att tjänsten tillsatts.

Som kund sparas och lagras dina personuppgifter i våra interna system. Det är viktigt för att vi ska kunna representera och tillvarata dina intressen på bästa sätt. Detsamma gäller för de uppgifter som ansamlas under leveransen av de köpta produkterna. Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund. Handlar du av oss eller öppnar våra epostutskick betraktas du som en aktiv kund. Ditt kundkonto och dina kunduppgifter finns kvar så länge bokföringslagen kräver detta, och efter den tiden under 36 månader sedan din senaste aktivitet. Vi använder uppgifterna för att köp ska kunna genomföras, för redovisnings- och fakturaändamål och för att ge dig våra erbjudanden.

Vi sparar också dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande. På webbplatsen kan du registrera dig för våra epostutskick. Då har vi ditt samtycke som laglig grund för behandling av uppgifterna du lämnar. Du tar enkelt tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera dig för utskicket i en länk som finns med i varje epost-utskick från Out of Bounds.


Till vilka överför vi dina personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster och produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till samarbetspartners såsom leverantörer av CRM-system och ärendehantering, kort- och kommunikationstjänster eller som tillhandahåller tryck och distribution eller är behjälpliga med att anordna tävlingar och event. Out of Bounds vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina uppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att behandla dina personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Out of Bounds ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Out of Bounds kan vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut dina personuppgifter. Sådant utlämnande kan exempelvis ske till Polisen eller till Skatteverket.

Vid förändringar av Out of Bounds verksamhet eller ägarförhållande kan dina personuppgifter även komma att delas till tredje part. För det fall Out of Bounds säljer hela eller delar av sin verksamhet eller tillgångar, kan Out of Bounds komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell köpare eller dess rådgivare.

För att ha möjlighet att erbjuda de produkter, tjänster och service som ingår i den kundklubb (Golfamore Group) som vi är samarbetspartner till, kan vi komma att dela och inhämta personuppgifter från Golfamore Group AB och dess dotterbolag.

Out of Bounds kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande.


Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användning av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare en rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för ändamål till vilka vi beskrivit att åtgärder har stöd av berättigat intresse. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt överförda till en tredje part som du anvisar). Har du lämnat samtycke till behandling kan du alltid återta det.

Efter att du lämnat en begäran kommer vi att pröva dess innehåll och återkomma med svar inom kort. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller arbetar.


Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Out of Bounds Sweden AB, org nr 556827-4871. Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att ringa oss på telefon 0300 - 32 34 70, mejla info@out-of-bounds.se eller skriva till Flöjelbergsgatan 3, 431 35 MÖLNDAL.